Abdullah Gül Üniversitesi

Dünyaya Dokunacak bir Üniversite İçin
Abdullah Gül Üniversitesini Destekleme Vakfı Ana Sayfa AGÜV AGÜ Onursal Başkanımız Faaliyetlerimiz Burslarımız Bağış İletişim
Üst

13 Temmuz 2011  Tarihli  ve 27993 Sayılı Resmî  Gazete

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Abdullah Gül Üniversitesini Destekleme Vakfı

VAKFEDENLER : Süleyman Çetinsaya, Ali Rıza Özderici, Hacı Boydak, Refik Aydoğan, Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Ali Kibar, Mehmet Macit Gül, Ahmet Kamil Erciyas, Taner Yıldız, İzzet Bayraktar, Mustafa Çelik, Recep Mamur, Anadolu Endüstri Holding A.Ş., Halit Narin, H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş., Dedeman Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Güler Sabancı, Mehmet Sayım Tekelioğlu, Yılmaz Öztaşkın, Saray Halı A.Ş., Hamdi Akın, Bekir Yıldız, Mehmet Özhaseki, Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Emin Bayraktar, Saffet Arslan, Mehmet Emre Gül, Mehmet Fatih Karamancı, Memduh Büyükkılıç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ahmet Münir Gül, Ali Doğramacı, Mehmet Sarımermer.

VAKFIN İKAMETGAHI :  Kayseri
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE NOSU : Kayseri 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin, 5/7/2011 tarih ve E:2011/386, K:2011/404 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO'SU: Kayseri 9. Noterliğince düzenlenen 24/6/2011 tarih, 5527 yevmiye nolu vakıf senedi.   VAKFIN AMACI :  Abdullah Gül Üniversitesinin vizyonuna uygun bir konuma en kısa sürede ulaşabilmesi ve eğitim-öğretim alanında kamunun yükümlülüklerini azaltmak için üniversitenin; a) Akademik ve idari personelinin ekonomik sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü desteği sağlamak, b) Fiziki ve teknolojik altyapısı ile eğitim, araştırma ve uygulama imkanlarının geliştirilmesine destek olmak, c) Başarılı öğrencilerinin ödüllendirilmesi ve desteklenmesini sağlamaktır.   VAKFIN MALVARLIĞI :  1.900.000-TL nakit.   VAKFIN ORGANLARI :  Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Bilim Kurulu.Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

 
Üst
MÜTEVELLİ HEYETİ
Mustafa ÇIKRIKÇIOĞLU (Başkan)Mustafa ÇIKRIKÇIOĞLU (Başkan)
Hamdi AKIN (Başkan Vekili)Hamdi AKIN (Başkan Vekili)
Mehmet ÖZHASEKİMehmet ÖZHASEKİ
Taner YILDIZTaner YILDIZ
Süleyman ÇETİNSAYASüleyman ÇETİNSAYA
Hacı BOYDAKHacı BOYDAK
İzzet BAYRAKTARİzzet BAYRAKTAR
Ali Rıza ÖZDERİCİAli Rıza ÖZDERİCİ
Yılmaz ÖZTAŞKINYılmaz ÖZTAŞKIN
Hüseyin BAYRAKTARHüseyin BAYRAKTAR
Recep MAMURRecep MAMUR
Rıfat HİSARCIKLIOĞLURıfat HİSARCIKLIOĞLU
Güler SABANCIGüler SABANCI
Ali DOĞRAMACIAli DOĞRAMACI
Mehmet SARIMERMERMehmet SARIMERMER
Halit NARİNHalit NARİN
Ahmet Münir GÜLAhmet Münir GÜL
Mehmet Emre GÜLMehmet Emre GÜL
Yaşar KÜÇÜKÇALIKYaşar KÜÇÜKÇALIK
Ahmet Kamil ERCİYASAhmet Kamil ERCİYAS
Emin BAYRAKTAREmin BAYRAKTAR
Ali KİBARAli KİBAR
Tuncay ÖZİLHANTuncay ÖZİLHAN
Saffet ASLANSaffet ASLAN
Murat DEDEMANMurat DEDEMAN
Mehmet Fatih KARAMANCIMehmet Fatih KARAMANCI
Necati KURMELNecati KURMEL
Bekir YILDIZBekir YILDIZ
Memduh BÜYÜKKILIÇMemduh BÜYÜKKILIÇ
Mustafa ÇELİKMustafa ÇELİK
Mehmet Sayım TEKELİOĞLUMehmet Sayım TEKELİOĞLU
Mehmet Macit GÜLMehmet Macit GÜL
ŞEREF ÜYELERİ
Candan KARLITEKİNCandan KARLITEKİN
Ali İsmail SABANCIAli İsmail SABANCI
Rıfat <br>HİSARCIKLIOĞLURıfat
HİSARCIKLIOĞLU
Nurcan ÇETİNSAYANurcan ÇETİNSAYA
Ali BAYRAKTARAli BAYRAKTAR
Hasan Basri GöktanHasan Basri Göktan
Ferit ŞAHENKFerit ŞAHENK
Halit CINGILLIOĞLUHalit CINGILLIOĞLU
Hakime ERCİYASHakime ERCİYAS
TAV Tepe Akfen Yat.İş.İşl.A.Ş.TAV Tepe Akfen Yat.İş.İşl.A.Ş.
Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.
Kadir HAS VakfıKadir HAS Vakfı
Ahmet Hamdi AYANAhmet Hamdi AYAN
Mehmet TATARMehmet TATAR
Turgay CİNERTurgay CİNER
KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİKAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Ahmet KİBARAhmet KİBAR
Mevlüt KAHRAMANMevlüt KAHRAMAN
Sema CINGILLIOĞLUSema CINGILLIOĞLU
Üst
YÖNETİM KURULU
ASIL ÜYELER
Mustafa ÇIKRIKÇIOĞLU (Başkan)Mustafa ÇIKRIKÇIOĞLU (Başkan)
Candan KARLITEKİN (Başkan Vekili ve Muhasip Üye)Candan KARLITEKİN (Başkan Vekili ve Muhasip Üye)
Süleyman ÇETİNSAYA (Üye)Süleyman ÇETİNSAYA (Üye)
Mehmet Fatih KARAMANCI (Üye)Mehmet Fatih KARAMANCI (Üye)
Mehmet Macit GÜL (Üye)Mehmet Macit GÜL (Üye)
Hamdi AKIN (Üye)Hamdi AKIN (Üye)
Ali İsmail SABANCI (Üye)Ali İsmail SABANCI (Üye)
YEDEK ÜYELER
Yaşar KÜÇÜKÇALIK (Üye)Yaşar KÜÇÜKÇALIK (Üye)
Ali KİBAR (Üye)Ali KİBAR (Üye)
Ahmet Kamil ERCİYAS (Üye)Ahmet Kamil ERCİYAS (Üye)
DENETİM KURULU
Tuncay ÖZİLHANTuncay ÖZİLHAN
Emin BAYRAKTAREmin BAYRAKTAR
Hüseyin BAYRAKTARHüseyin BAYRAKTAR
Üst
Prof.Dr.Yücel  ALTUNBAŞAK <p>TÜBİTAK Başkanı</p>Prof.Dr.Yücel ALTUNBAŞAK

TÜBİTAK Başkanı

Prof.Dr.Nihat BERKER <p>Sabancı  Üniversitesi</p>Prof.Dr.Nihat BERKER

Sabancı Üniversitesi

Prof.Dr.İlhan TEKELİ <p>Ortadoğu Teknik  Üniversitesi</p>Prof.Dr.İlhan TEKELİ

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Prof.Dr.İrfan ALAN <p>Abdullah GÜL Üniversitesi</p>Prof.Dr.İrfan ALAN

Abdullah GÜL Üniversitesi

Prof.Dr.Savaş ALPAY <p>İslam İşbirliği  Teşkilatı</p>Prof.Dr.Savaş ALPAY

İslam İşbirliği Teşkilatı

Prof.Dr.Hasan Bülent KAHRAMAN <p>Kadir Has  Üniversitesi</p>Prof.Dr.Hasan Bülent KAHRAMAN

Kadir Has Üniversitesi

Prof.Dr.Ahmet ADEMOĞLU <p>İstanbul Şehir Üniversitesi</p>Prof.Dr.Ahmet ADEMOĞLU

İstanbul Şehir Üniversitesi

Prof.Dr.İhsan SABUNCUOGLU <p>Abdullah GÜL Üniversitesi</p>Prof.Dr.İhsan SABUNCUOGLU

Abdullah GÜL Üniversitesi

Prof.Dr.Faruk YİĞİT <p>Yıldız Teknik  Üniversitesi</p>Prof.Dr.Faruk YİĞİT

Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr.Celal SEÇİLMİŞ <p>Long Island University</p>Dr.Celal SEÇİLMİŞ

Long Island University

Üst
Prof. Dr.İsmail LAZOĞLU <p>Koç Üniversitesi</p>Prof. Dr.İsmail LAZOĞLU

Koç Üniversitesi

Prof.Dr.İrfan ALAN <p>Abdullah GÜL Üniversitesi</p>Prof.Dr.İrfan ALAN

Abdullah GÜL Üniversitesi

Prof. Dr. Ayhan ALTINTAŞ <p>Bilkent Üniversitesi</p>Prof. Dr. Ayhan ALTINTAŞ

Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Süha ÖZKAN <p>Özyeğin Üniversitesi</p>Prof. Dr. Süha ÖZKAN

Özyeğin Üniversitesi

Prof. Dr.Tuna BALKAN <p>ODTÜ</p>Prof. Dr.Tuna BALKAN

ODTÜ

Prof. Dr. Hasan MANDAL <p>Sabancı Üniversitesi</p>Prof. Dr. Hasan MANDAL

Sabancı Üniversitesi

Prof. Dr. Erhan KUTANOĞLU <p>Abdullah Gül Üniversitesi</p>Prof. Dr. Erhan KUTANOĞLU

Abdullah Gül Üniversitesi

İçerik Alt
cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans