Hedeflerimiz !!

Misyon ve Hedeflerimiz ( 2011 - 2023)

1. MİSYON ve HEDEFLERİMİZ

 • Akademisyenlere, mesleklerini ve yaşamlarını rahatlıkla sürdürebilmelerine imkan sağlayacak ölçüde desteklerde bulunmak.
 • Akademisyenlerin uygun lojmanlarda barınmalarına imkan sağlamak.
 • Akademisyenlerin bilimsel çalışma ve araştırmalar sebebiyle, yurt içi ve yurt dışı kurs, konferans, seminer, vb. programlarına destek olmak.
 • Akademisyenlere, önceden belirlenecek kriterler çerçevesinde, araştırma ve yayın destekleri ile performansa dayalı diğer teşvikleri sağlamak

2. MİSYON ve HEDEFLERİMİZ

 • Yurt içi ve yurt dışından nitelikli öğretim üyelerini üniversiteye kazandırmak,
 • Türkiye’nin en nitelikli öğrencilerinin üniversiteye kazandırılmasını sağlamak.
 • Öğrenci ve akademisyen portföyünde mümkün olduğunca uluslararası irtibatları zengin unsurları barındırmak,
 • Yetenekli öğrencilerin lisansüstüne devamını sağlayacak mekanizmalar geliştirmek,
 • Önceden belirlenen kriterler çerçevesinde bilimsel araştırma ve yayınları maddi olarak desteklemek,
 • Uygun görülecek projeler için, yurtiçi ve yurt dışında araştırma imkanları geliştirmek,
 • Akademik yayın, konferans, seminer, panel vb. faaliyetleri desteklemek.
 • Eğitim, araştırma ve uygulama için üniversitenin ihtiyaç duyduğu her türlü tesis, altyapı ve donanım desteklerini sağlamak.

Dünyaya Dokunacak Bir Üniversite için...

AGÜV, tek başına burs verme imkanına sahip olmayan vatandaşlarımızın da eğitimimizi desteklemelerini mümkün kılmaktadır. Bağış yapmak isteyenler aşağıdaki link aracılığı ile bizlere bağışlarını iletebilirler.. Üniversitemize bağış yaparak destek verdiğiniz için teşekkür ederiz.