Resmi Gazete

Resmi Gazete

13 Temmuz 2011 Tarihli ve 27993 Sayılı Resmî Gazete

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI:

Abdullah Gül Üniversitesini Destekleme Vakfı

VAKFEDENLER :

Süleyman Çetinsaya, Ali Rıza Özderici, Hacı Boydak, Refik Aydoğan, Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Ali Kibar, Mehmet Macit Gül, Ahmet Kamil Erciyas, Taner Yıldız, İzzet Bayraktar, Mustafa Çelik, Recep Mamur, Anadolu Endüstri Holding A.Ş., Halit Narin, H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş., Dedeman Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Güler Sabancı, Mehmet Sayım Tekelioğlu, Yılmaz Öztaşkın, Saray Halı A.Ş., Hamdi Akın, Bekir Yıldız, Mehmet Özhaseki, Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Emin Bayraktar, Saffet Arslan, Mehmet Emre Gül, Mehmet Fatih Karamancı, Memduh Büyükkılıç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ahmet Münir Gül, Ali Doğramacı, Mehmet Sarımermer.

VAKFIN İKAMETGAHI :

Kayseri

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE NOSU :

Kayseri 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin, 5/7/2011 tarih ve E:2011/386, K:2011/404 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO'SU:

Kayseri 9. Noterliğince düzenlenen 24/6/2011 tarih, 5527 yevmiye nolu vakıf senedi.

VAKFIN AMACI :

Abdullah Gül Üniversitesinin vizyonuna uygun bir konuma en kısa sürede ulaşabilmesi ve eğitim-öğretim alanında kamunun yükümlülüklerini azaltmak için üniversitenin;

a) Akademik ve idari personelinin ekonomik sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü desteği sağlamak,

b) Fiziki ve teknolojik altyapısı ile eğitim, araştırma ve uygulama imkanlarının geliştirilmesine destek olmak,

c) Başarılı öğrencilerinin ödüllendirilmesi ve desteklenmesini sağlamaktır.

VAKFIN MALVARLIĞI :

1.900.000-TL nakit.

VAKFIN ORGANLARI :

Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Bilim Kurulu.Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

Dünyaya Dokunacak Bir Üniversite için...

AGÜV, tek başına burs verme imkanına sahip olmayan vatandaşlarımızın da eğitimimizi desteklemelerini mümkün kılmaktadır. Bağış yapmak isteyenler aşağıdaki link aracılığı ile bizlere bağışlarını iletebilirler.. Üniversitemize bağış yaparak destek verdiğiniz için teşekkür ederiz.