Onursal Başkanımız

Onursal Başkanımız

Blog image 1

ONURSAL BAŞKANIMIZ

Son yıllarda ülkemizdeki üniversitelerin sayısında hatırı sayılır bir artışın yaşanmakta olduğunu, memnuniyetle müşahede etmekteyim.
Bir taraftan niceliksel gelişmeler yaşanırken, diğer yandan eğitim kalitesi ve güncel meseleler karşısında üniversitenin üretkenliği konusunun da kesinlikle göz ardı edilmemesi son derece önemlidir. Kurulan her yeni üniversite, bilim hayatına yeni bir düzey, toplum hayatına farklı bir soluk getirebilmelidir.
Kayseri’de kurulacak olan yeni bir üniversiteye ismimin verilmek istendiğini duyduğumda, bilimsel hedeflerinden fiziki mekânlarının tasarımına kadar özgün nitelikleri olan sıra dışı bir girişim olması şartıyla bu teklife olumlu bakabileceğimi ifade etmiştim. Bu yöndeki hassasiyetimin hayırsever hemşerilerimizi harekete geçirmiş olmasını ve kuruluş kanunu çıkan üniversiteyi nitelikleri itibarıyla müspet yönde desteklemek adına Abdullah Gül Üniversitesini Destekleme Vakfı’nı (AGÜV) kurmak istemelerini memnuniyetle karşıladım. Ülkemizde münhasıran bir devlet üniversitesini akademik kadro ve öğrencilerine omuz vererek destekleyen özgün bir vakıf modelinin geliştirilmesi, kanaatimce diğer devlet üniversitelerinin de istifade edebileceği bir tecrübe olacaktır. Birçok ildeki devlet üniversitelerinin desteklendiği takdirde mahallinde her yönlü yenileşmenin ve gelişmenin öncülüğünü daha etkili şekilde yapabileceğini bu örnek üzerinden değerlendirecek olan iş dünyası ve hayırseverlerin AGÜV tecrübesine kayıtsız kalmayacağını düşünmekteyim. Bu nedenle, ülkemizin yükseköğretim çıtasını yükseltmeye yönelik bu özgün girişimi desteklemeye karar verdim.
Pek çok uzman kişi ve kuruluşun görüşleri alınarak titizlikle yürütülen kuruluş çalışmaları sonucunda, gerçek bir üniversitenin temel koşulunun, öncelikle iyi imkânlarla donatılan çok nitelikli öğretim üyelerinin üniversiteye kazandırılmasına ve bu akademik kadronun yüksek kapasiteli başarmaya kendini adamış öğrencilerle buluşturulmasına dayandığı sonucuna varılmış olması AGÜV’nın ilkelerini ve destek mekanizmalarını şekillendirmiştir.
AGÜV, örnek bir üniversite yerleşkesinin teşkili için başlatılan yoğun çabalara gerek kritik noktalarda doğrudan yapacağı, gerek hayırsever potansiyelini harekete geçirirken ifa edeceği çalışmalarla ayrıca önemli bir rolü oynamaya namzet olmalıdır. Ülkemizin seçkin üniversitelerinde görev yapan çok kıymetli hocalarımızdan müteşekkil AGÜV Bilim Kurulu’nun, temel strateji konuları üzerinde yapılan çalışmalara yaptığı hayati katkıyı çok önemsiyorum. İnancım ve beklentim odur ki, AGÜV Bilim Kurulu üyelerinin, sahip oldukları uzak görüşlülük ve bilgi birikimleri ile yapacakları gözlem ve teklifler, bundan sonra da AGÜV modelinin gelişimine çok önemli katkılar sağlamayı sürdürecektir. T.C. Abdullah GÜL Üniversitesi’nin, kendisini desteklemek amacıyla kurulan AGÜV ile birlikte, tam bir işbirliği çerçevesinde ortaya koyacağı yenilikçi uygulamalar, ülkemiz yükseköğretimine örnek teşkil etmelidir.
Bu özel çalışmada maddi ve manevi katkılarını esirgemeyen Vakıf Kurucu Üyelerini gönülden tebrik eder, Üniversite ve Vakıf Yönetimine uzun soluklu çalışmalarında başarılar dilerim

2011-01-11
Abdullah Gül
Başkanımız

Dünyaya Dokunacak Bir Üniversite için...

AGÜV, tek başına burs verme imkanına sahip olmayan vatandaşlarımızın da eğitimimizi desteklemelerini mümkün kılmaktadır. Bağış yapmak isteyenler aşağıdaki link aracılığı ile bizlere bağışlarını iletebilirler.. Üniversitemize bağış yaparak destek verdiğiniz için teşekkür ederiz.